top of page

WARSZTATY DLA RODZICÓW

  • Cykl seminariów inspirujących - promujących idee Jespera Juula

Superheroes-Role-Models-for-Kids.jpg

Seminaria inspirujące to dwugodzinne spotkania w grupie, których celem jest zainspirowanie rodziców/ osób pracujących z dziećmi do zweryfikowania własnego podejścia do rodzicielstwa, wychowania, swojej pracy z dziećmi lub - szerzej - relacji z innymi. Wiedzę zdobytą przez lata pracy z rodzinami Jesper Juul zawarł w licznych książkach, m.in. „Twoje kompetentne dziecko”, „Nie z miłości”, „Agresja - nowe tabu” czy „Kryzys szkoły” i in. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, stworzył też scenariusze spotkań z dorosłymi, podczas których przygotowane do tego osoby - Trenerzy Familylabu - w trakcie osobistego spotkania z grupą dzielą się sformułowanymi przez niego wartościami. Tematy seminariów odnoszą się do obszarów kluczowych dla rozwoju dziecka (przewodnictwo dorosłych czy poczucie własnej wartości), takich, które bardzo często stanowią wyzwanie dla rodziców (granice, agresja) lub odnoszące się do codziennych doświadczeń (dziecko w szkole). Seminaria prowadzi mgr Katarzyna Dembowska Siemaszko. 

Aby sprawdzić plan seminariów i zobaczyć, jakie seminarium odbędzie się w najbliższym czasie, zapraszamy do zakładki "Aktualności".

  • Warsztaty "Złość rodzica- jak radzić sobie ze swoją złością na dzieci"

Anger.jpg

Aby sprawdzić najbliższy termin warsztatu, wejdź w zakładkę "Aktualności"


Aby zamówić warsztat skontaktuj się:

piekos.justyna@gmail.com

lub 509843185

Zapraszamy rodziców dzieci w każdym wieku. Jeśli macie poczucie że złość jest uczuciem, które przeszkadza wam w tworzeniu dobrej relacji z dzieckiem , jeśli pojawia się w tej relacji zbyt często- ten warsztat to miejsce, w którym będziemy mogli przyjrzeć się temu- skąd złość się bierze i co z nią zrobić.

  • PODCZAS WARSZTATU PRZYJRZYMY SIĘ ŹRÓDŁOM RODZICIELSKIEJ ZŁOŚCI: CZYLI TEMU, JAKIE MYŚLI ZAPALNIKI I JAKIE PRZEKONANIA NA TEMAT DZIECI/ WYCHOWYWANIA/ KONTROLI MAJĄ WPŁYW NA POJAWIANIE SIĘ ZŁOŚCI W RÓŻNYCH CODZIENNYCH SYTUACJACH.

  • POROZMAWIAMY O TYM, CO „SPRZYJA” WIĘKSZEMU PRAWDOPODOBIEŃSTWU POJAWIENIA SIĘ ZŁOŚCI, CZYLI JAK DBANIE O WŁASNE POTRZEBY MA SIĘ DO ZŁOŚCI, I CO Z TYM MOŻNA ZROBIĆ. 

  • ODPOWIEMY SOBIE NA PYTANIE „DLACZEGO DZIECI ZACHOWUJĄ SIĘ TAK JAK SIĘ ZACHOWUJĄ” I POĆWICZYMY NOWE SPOSOBY MYŚLENIA 

  • POĆWICZYMY NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI Z DZIECKIEM, CZYLI JAK MÓWIĆ (ZA JESPEREM JUULEM) „NIE”- Z MIŁOŚCI„

  • Warsztaty dla rodziców nastolatków "Jak zrozumieć i dogadać się ze swoim nastolatkiem"

Studenci różnorodności

Aby sprawdzić najbliższy termin warsztatu, wejdź w zakładkę "Aktualności"

Aby zamówić warsztat skontaktuj się:

piekos.justyna@gmail.com

lub 509843185

Warsztaty dla rodziców nastolatków i przyszłych nastolatków. Przyjrzymy się temu co dzieje się w mózgu nastolatka oraz temu jakie sposoby komunikacji służą budowaniu lepszej relacji ze swoim dzieckiem. Będzie też czas na naukę rozwiązywania problemów, porozmawiamy też o kwestii odpowiedzialności i autonomii.

Podczas warsztatów dowiemy się:

JAKIE SĄ BIOLOGICZNE ŹRÓDŁA PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z TYM OKRESEM ŻYCIA, CZYLI JAK DZIAŁA MÓZG NASTOLATKA I CZY TO NA PEWNO TYLKO „HORMONY”.

JAKIE SĄ ZADANIA ROZWOJOWE WIEKU ADOLESCENCJI I CO ROBIĆ ŻEBY BYĆ WYSTARCZAJĄCO DOBRYM SPARINGPARTNEREM DLA SWOJEGO DZIECKA.

POROZMAWIAMY O TYM, CZEGO CHCEMY DLA NASZYCH DZIECI. JAKIE OBAWY I PRZEKONANIA TOWARZYSZĄ „WYCHOWYWANIU” NASTOLATKÓW. I JAK TE PRZEKONANIA MOGĄ WPŁYWAĆ NA NASZĄ RELACJĘ Z NIMI.

ORAZ JAK ROZMAWIAĆ- JAK MOŻNA DOGADAĆ SIĘ Z DZIECKIEM, KTÓREGO NIE DA SIĘ JUŻ WYCHOWYWAĆ.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w warsztatach/ seminariach:

Regulamin warsztatów/ seminariów/ wykładów organizowanych przez IncoKIDS z siedzibą w Gliwicach,

ul. Młyńska 1/2

I. ZAPISY

1. Warsztaty odbywają się w terminach podanych na stronie www.incokids.pl. Uczestnik dokonuje zapisu poprzez wysłanie maila, kontakt telefoniczny z organizatorem.

2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za warsztat w terminie określonym przez organizatora na numer konta podany przez organizatora.

3. Dokonanie terminowej wpłaty gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie/ seminarium/ wykładzie. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie przewidzianym przez organizatora, uczestnik jest skreślany z listy, miejsce jest obsadzane przez osobę z listy rezerwowej

II. PRZEBIEG WARSZTATÓW

4. W koszt warsztatu/ wykładu/seminarium wliczony jest poczęstunek.

5. W trakcie warsztatów, seminariów, wykładów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, jak również bycia pod ich wpływem.

6. Prowadzący lub osoba wyznaczona przez organizatora ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika łamiącego punkt II 5 bez zwracania mu jakichkolwiek kosztów.

III. ZWROTY

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, przysługuje mu zwrot połowy wpłaconych pieniędzy jeśli poinformuje o tym fakcie organizatora nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po tym terminie pieniądze nie są zwracane.

8. Ponadto uczestnik może ubiegać się o zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy w przypadku gdy Organizator zmieni miejsce, lub termin warsztatów

IV.POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Wszelkie sytuacje nieopisane powyżej są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page