top of page
szczęśliwe Nastolatki

PSYCHOTERAPIA DZIECI I NASTOLATKÓW

  • Wielokrotnie w metaanalizach badań udowadniano, że psychoterapia poznawczo- behawioralna jest skuteczna w zmniejszaniu objawów depresji, lęku, stresu, bezsenności u dzieci i młodzieży, ale też w lepszym radzeniu sobie z emocjami takimi jak intensywna złość (Kreuze, 2018; Jones, Dickter, Beard, Perales, Bunge, 2016).

 

  • Terapia poznawczo behawioralna jest też skuteczna w nauce strategii radzenia sobie z objawami zaburzeń neurorozwojowych takich jak ADHD/ADD czy zaburzenia ze spektrum autyzmu/ Zespół Aspergera. W Incognito Kids przyjmują terapeuci posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dzieci, nastolatków (we współpracy z rodzicami).

  • ​Psychoterapia dzieci i młodzieży nieco różni się od terapii osób dorosłych ze względów formalnych (niepełnoletniość, zaangażowanie rodziców a czasem szkoły) ale też ze względów poznawczych. W prowadzeniu terapii dzieci ważna jest obszerna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, aby móc ocenić czy problem, z którym zgłasza się dziecko z rodzicami jest normą rozwojową czy już poza nią wykracza. Przykładowo, pewne lęki są całkowicie normalnym etapem rozwojowym dzieci, nie wynikają z żadnych zaburzeń, nie ma więc w takiej sytuacji potrzeby podejmowania jakiejkolwiek interwencji (oprócz psychoedukacji rodziców). Ważne jest też dostosowanie interwencji do wieku dziecka, z młodszymi dziećmi stosujemy interwencje bardziej skupione na zachowaniach i emocjach (ze względu na to, że młodszym dzieciom często trudno jest jeszcze myśleć abstrakcyjnie o własnych myślach), więcej rysujemy, bawimy się, stosujemy różnego rodzaju metafory. Ze starszymi dziećmi interwencje przypominają już sesje z osobami dorosłymi, jednak nadal staramy się stosować techniki wymagające większego zaangażowania ze strony nastolatka, zwiększając tym samym szansę na to, że nastolatek jak najwięcej z sesji zapamięta i wyniesie.

 

  • Nasi terapeuci diagnozują problem dziecka w kontekście rodzinnym i na tej podstawie podejmują decyzję o tym, jak przebiegać będzie interwencja terapeutyczna- czy będzie to terapia indywidualna dziecka, czy terapia indywidualna poszerzona o konsultacje rodzinne, czy też terapia indywidualna dziecka i pokierowanie rodziców na terapię systemową.

  • Najczęstszym scenariuszem jest współpraca rodziców przy terapii indywidualnej dziecka. W zależności od wieku dziecka, rodzice są bardziej lub mniej intensywnie włączani w przebieg terapii. W przypadku młodszych dzieci terapeuta spotyka się indywidualnie z rodzicami na osobnej sesji co jakiś czas, w przypadku starszych dzieci i nastolatków zazwyczaj rodzice są zapraszani na sesje w obecności dziecka. W ten sposób unikamy sytuacji, w których rozmawiamy o dziecku bez samego zainteresowanego

 

 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ

  • Psychoterapia indywidualna prowadzona jest zazwyczaj w formie 50 minutowej sesji, jeden raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Czas trwania terapii (liczba i częstotliwość spotkań) ustalana jest z terapeutą na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Pierwsze 2-3 spotkania mają najczęściej charakter konsultacji, ich celem jest zebranie wywiadu diagnostycznego, określenie celów terapeutycznych i podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii. Przed rozpoczęciem terapii podpisujemy kontrakt terapeutyczny, który jest dostępny na naszej stronie, i pod tym linkiem.

 

 

 

 

INFORMACJE I ZAPISY

  • Rejestrację pacjentów prowadzi mgr Justyna Piękoś     tel. 509843185

bottom of page