top of page

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

KONSULTACJE DLA DZIECI DO 6 ROKU ŻYCIA

  • Zapraszamy rodziców maluchów do 6 roku życia na konsultacje wychowawcze. To całkowicie normalne, kiedy rodzice, przyglądając się rozwojowi swojego dziecka zastanawiają się od czasu do czasu „co robić”, „jak reagować”, „czy to normalne, że...” Codzienne towarzyszenie dziecku w odkrywaniu świata, w różnych trudnych emocjach, jest dużym wyzwaniem. Wiedza na temat rozwoju dziecka, mózgu, potrzeb i emocji bardzo zmieniła się na przestrzeni ostatniej dekady. Rodzice mają też ułatwiony dostęp do różnych informacji dzięki artykułom/ blogom/ wiedzy z książek. Jednak często jest tak, że niekoniecznie łatwo jest wcielać tą wiedzę w życie. Z różnych względów.

  • Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 0-6 , którzy zastanawiają się nad tym czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo, albo którzy mają poczucie, że zrobiło się trudno i potrzebują innego spojrzenia i przyjrzenia się tym trudnościom dziecka albo trudnościom w relacji z dzieckiem razem z osobą, która rozumie „jak działa” mały człowiek i potrafi przekazać tą wiedzę w sposób empatyczny. Psycholog dziecięcy wspólnie z rodzicem zastanawia się nad zachowaniami dziecka, nad tym z czym zachowania mogą być związane ( z jakimi potrzebami, z jakim etapem rozwojowym, ale też z jakimi działaniami rodziców), i jakie sposoby reagowania mogą być

       dla dziecka najbardziej wspierające. Jak stawiać (i czym w ogóle są) granice, jak mówić nie, jak reagować na złość

       dziecka. Jest to też dobry czas na przyjrzenie się swoim rodzicielskim przekonaniom i celom wychowawczym.

  • W swojej pracy czerpiemy  (oprócz wiedzy z zakresu terapii poznawczo behawioralnej) z podejścia Jespera Juula

        i jego idei wychowania w szacunku.

  • Zapraszamy szczególnie rodziców dzieci wysoko wrażliwych, ze względu na to, że wychowanie i wspieranie

       takich dzieci jest szczególnym wyzwaniem, obciążającym zasoby rodzicielskie.

 

 

KONSULTACJE DLA DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA

  • Kiedy dziecko staje się coraz starsze- często zmieniają się oczekiwania otoczenia. Od starszego dziecka wymaga się, aby lepiej już „panowało nad emocjami”, więcej rozumiało, nie reagowało impulsywnie. Oczekujemy też więcej odwagi w radzeniu sobie ze swoimi lękami. Jednak często dzieci tak się po prostu nie zachowują. Rodzice znowu mierzą się z pytaniami typu „czy to normalne?”, „Jak sobie radzić?”, „Jak mu pomóc?”. Zapraszamy rodziców przeżywających- najnaturalniejsze pod słońcem- wątpliwości związane z zachowaniem dziecka, z jego funkcjonowaniem, ale też z tym jak mają wspierać swoje dziecko w przeżywaniu jakichś trudności.

  • Jak stawiać (i czym w ogóle są) granice, jak mówić nie, jak reagować na złość dziecka. Jest to też dobry czas na przyjrzenie się swoim rodzicielskim przekonaniom i celom wychowawczym. W swojej pracy czerpiemy bardzo (oprócz wiedzy z zakresu terapii poznawczo behawioralnej) z podejścia Jespera Juula i jego idei wychowania w szacunku.

  • Nasi specjaliści pomogą Państwu zrozumieć zachowanie dziecka w kategoriach stojących za nim potrzeb i norm rozwojowych i przyjrzeć się wspólnie temu, jakie strategie służą temu, aby potencjał dziecka mógł w pełni rozkwitnąć i aby zbudować w dziecku poczucie własnej wartości, które jest jednym z najistotniejszych konstruktów i predyktorów „radzenia sobie” w dorosłym życiu.

 

 

krzesło
bottom of page