top of page
Chłopcy z zabawkami

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH: ZESPOŁU ASPERGERA/ ZABURZEŃ

ZE SPEKTRUM AUTYZMU/ ADHD/ ADD

 

  • W najnowszych badaniach sugeruje się, że diagnozę autyzmu otrzymuje już 1 osoba na 59. Szacowany rozpowszechnienie ADHD to 3% populacji. Nie wynika to z „plagi autyzmu/ ADHD”, ale z coraz lepszego rozumienia tych zaburzeń i dostosowania kryteriów diagnostycznych do aktualnej wiedzy.

  • Oferujemy diagnozę różnicową zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD/ADD u dzieci i nastolatków/ młodych dorosłych. Diagnozujemy dzieci od 4 roku życia. Terapeuci mający doświadczenie w diagnozie dzieci, nastolatków ze spektrum autyzmu i ADHD przeprowadzają konsultacje diagnostyczne, składające się z 2-3 wizyt. Podczas sesji zbierany jest szczegółowy wywiad od rodziców, rodzice wypełniają arkusze i skale diagnostyczne, na kolejnych spotkaniach terapeuci obserwują dziecko, przeprowadzają próby diagnostyczne, kontaktują się również ze szkołą/przedszkolem, aby zebrać informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie. Jeśli jest taka potrzeba,kierują na inne badania (np. do neurologa, audiologa). Po zakończeniu diagnozy wystawiana jest opinia wraz z zaleceniami.

  • Nasze terapeutki mają doświadczenie w pracy z nastolatkami ze spektrum autyzmu, diagnozą Zespołu Aspergera czy deficytów uwagi (ADHD/ADD). Dlatego niezależnie od tego czy diagnoza będzie przeprowadzona W IncoKids czy w innym miejscu, oferujemy możliwość podjęcia psychoterapii indywidualnej nastolatka z taką diagnozą czy konsultacji wychowawczych dla rodziców, którzy chcieliby się dowiedzieć jak reagować/ lepiej zrozumieć swoje dziecko i siebie. Zaznaczamy, że sama diagnoza spektrum autyzmu czy ADHD nie oznacza, że dziecku automatycznie potrzebna jest psychoterapia indywidualna dziecka. Nie podejmujemy psychoterapii ze względu na objawy autyzmu. Jednak najczęściej ze względu na powiązane z tą diagnozą trudności z regulowaniem emocji, oraz większe prawdopodobieństwo zaburzeń depresyjnych czy lękowych u osób z zaburzeniami rozwojowymi- duża szansa na to, że dziecko/ nastolatek będzie takiej pomocy potrzebować.

 

 

 

INFORMACJE I ZAPISY

 

  • Na pierwszą wizytę diagnostyczną zapraszamy samych rodziców. Prosimy o przyniesienie ze sobą całej dokumentacji medycznej/ psychologicznej dziecka, wszelkich dostępnych już opinii z poradni, szkoły/przedszkola, nagrań z najmłodszych lat (jeśli rodzice posiadają), ukazujących sposób zabawy dziecka, sposób wchodzenia dziecka w interakcje z innymi osobami dorosłymi lub dziećmi.

 

bottom of page