ZASADY PRZYJĘĆ

 

• Wizyty można umówić telefonicznie (bezpośrednie numery do terapeutek znajdują się tu)

• Pierwsza wizyta to zazwyczaj wizyta z rodzicami. Pierwsza konsultacja trwa 1,5 godziny., polega na zebraniu jak najdokładniejszego wywiadu diagnostycznego. Na pierwszą wizytę prosimy o przygotowanie następującego pakietu dokumentów:
– całej dostępnej dokumentacji medycznej dziecka – książeczka zdrowia, aktualne badania (morfologia, EKG, próby wątrobowe), jeśli były wykonywane, wypisy i karty informacyjne ze szpitala, jeśli dziecko było wcześniej hospitalizowane, informacje i historie choroby dotyczące dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, inne badania, które zostały wykonane, a mogą być istotne.
–całej dostępnej dokumentacji psychologicznej (np. wyniki przeprowadzonych testów)
–opinii szkolnych, jak również świadectw z poprzednich klas oraz zeszytów z klas obecnych (j. polski, matematyka);

Powyższa dokumentacja jest niezwykle pomocna w postawieniu prawidłowej diagnozy i przygotowaniu indywidualnego planu terapeutycznego,  pozwala też skrócić czas przeznaczony na proces diagnostyczny;

•  Kolejne wizyty są wizytami  psychoterapeutycznymi / konsultacyjnymi (czas trwania 50 min);

•  Odwołanie wizyty następuje na życzenie klienta. Bardzo prosimy Państwa o odwoływanie wizyt telefonicznie lub wiadomością sms na numery telefonów terapeutek

•  Niestawienie się na wizytę lub odwołanie wizyty w dniu, kiedy ma się ona odbyć (za wyjątkiem sytuacji nagłych/nieprzewidzianych) skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100 % kosztów danej wizyty;

•  Spóźnienie się na wizytę nie oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się w pełnym wymiarze czasowym przewidzianym na wizytę;

CENNIK

  • PIERWSZA KONSULTACJA DIAGNOSTYCZNA 1,5 GODZINNA: 150 ZŁ- 170 ZŁ

  • SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ U CERTYFIKOWANEGO PSYCHOTERAPEUTY: 140 ZŁ

  • SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ U PSYCHOTERAPEUTY W TRAKCIE CERTYFIKACJI: 120 ZŁ

  • KONSULTACJE WYCHOWAWCZE: 140 ZŁ

  • DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU/ ZESPOŁU ASPERGERA/ ADHD/ ADD: 450 ZŁ ​​​​​​

    • W CENIE: TRZY SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE Z DWIEMA TERAPEUTKAMI: DWA SPOTKANIA Z DZIECKIEM, JEDNO SPOTKANIE Z RODZICAMI (ZEBRANIE WYWIADU, SKALE DIAGNOSTYCZNE) ​, SPORZĄDZENIE OPINII DIAGNOSTYCZNEJ

  • WARSZTATY DLA RODZICÓW: CENA USTALANA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU WARSZTATU

  • w-facebook